ƒистанционный тур ќлимпиады "Ћомоносов - 2010"
‘акультет иностранных €зыков и регионоведени€
ћ√” имени ћ.¬.Ћомоносова

Ќа главную страницу олимпиады

„ешский €зык
ѕервый этап дистанционной олимпиады - 2010

Ќапоминаем, что эти задани€ €вл€ютс€ тренировочными, они предназначены дл€ ознакомлени€ с уровнем сложности и тематикой олимпиады, а также дл€ отработки технических аспектов работы с компьютером, необходимых дл€ участи€ в олимпиаде.

¬ыполненные участниками олимпиады тренировочные задани€ не провер€ютс€ организаторами олимпиады и не учитываютс€ при проверке реальных заданий олимпиады


Vyberte nejvhodnější možnost:

Jsem tady od Е(1)Е a ještě jsem nepotkal nikoho známého.
1
 
 
 
 

Jsou tam dvě Е(2)Е , které se specializují na technické obory.
2
 
 
 
 

Naše město leží v Е(3)Е státu, nedaleko od hranic s Německem.
3
 
 
 
 

Málokdy si hraje se svýmiЕ(4)Е
4
 
 
 
 

Na gymnázium začal chodit až v Е(5)Е letech, zatímco jeho kamarádi o dva roky dříve.
5
 
 
 
 

Učitel byl velmi přísný a některé děti se Е(6)Е bály.
6
 
 
 
 

Jaké Е(7)Е je ta paní, která byla u vás včera na návštěvě?
7
 
 
 
 

Uvařil jsem si čaj, protože jsem měl Е(8)Е
8
 
 
 
 

Studenti chodí na Е(9)Е a na semináře také do budovy na Jižním městě.
9
 
 
 
 

Е(10)Е odpoledne mám volno, ale zítra budu v práci celý den.
10
 
 
 
 

Nikam nechoď, zůstaň Е(11)Е , představení začne každou chvíli.
11
 
 
 
 

Mluvil se svou profesorkou o Е(12)Е , která mu dělala potíže.
12
 
 
 
 

Е(13)Е nebyli úspěšní a museli zkoušku opakovat po prázdninách.
13
 
 
 
 

Zeptal se pro jistotu znovu, Е(14)Е mu zcela neporozuměl.
14
 
 
 
 

Е(15)Е jsem se svými problémy nesvěřil, ty jsi první, komu to říkám.
15
 
 
 
 

Hraje moc dobře na Е(16)Е , ale rád si zahraje třeba i na saxofon.
16
 
 
 
 

Na výstavu přišlo kolem Е(17)Е návštěvníků.
17
 
 
 
 

Exkurze se nekoná, protože se Е(18)Е málo zájemců.
18
 
 
 
 

Nemáš Е(19)Е se zlobit, nikdo ti nic neudělal.
19
 
 
 
 

Turisté si v Praze dlouho a se zájmem Е(20)Е památky gotické architektury.
20
 
 
 
 

Dávám Е(21)Е opeře před baletem, ale nejraději chodím na koncerty.
21
 
 
 
 

Nemohu s tebou souhlasit, mám na to úplně jinýЕ(22)Е
22
 
 
 
 

Rozumím dobře Е(23)Е , co říkáte, ale nedokážu ještě správně odpovědět.
23
 
 
 
 

Minulý týden se konečně přestěhovali do Е(24)Е
24
 
 
 
 

Nakonec udělal všechno podle Е(25)Е , dobře to dopadlo.
25
 
 
 
 

Moc jsem se na to představení těšil, ale bez Е(26)Е tam nepůjdu.
26
 
 
 
 

Mezi Е(27)Е byli jen tři Češi.
27
 
 
 
 

Е(28)Е jsi byl na výletě v Karlových Varech, cos tam viděl zajímavého?
28
 
 
 
 

Е(29)Е teplotu naměřili v Antarktidě.
29
 
 
 
 

Chtěl bych jet Е(30)Е prázdninách ke svým známým do Francie.
30
 
 
 
 

Každý se musí pod svou prací Е(31)Е
31
 
 
 
 

Vyšel ven na Е(32)Е vzduch, v pokoji se už nedalo dýchat.
32
 
 
 
 

Nevím, Е(33)Е bych jim měla připravit k obědu.
33
 
 
 
 

Našim fotbalistům se letos nedaří, zatím ve všech zápasech Е(34)Е
34
 
 
 
 

Odpoledne začalo pršet, Е(35)Е jsme se raději vrátili.
35
 
 
 
 

Ihned Е(36)Е příletu z ciziny se sešel s několika známými.
36
 
 
 
 

Viděl jsem tam Е(37)Е , který se zaběhnul svému majiteli.
37
 
 
 
 

Když se dověděla, že přijedou rodiče, byla moc Е(38)Е
38
 
 
 
 

Rozhodl se, že to nedá sestře, ale dá to Е(39)Е
39
 
 
 
 

Dopis Е(40)Е na stole vedle ostatní dnešní pošty.
40