ƒистанционный тур ќлимпиады "Ћомоносов - 2010"
‘акультет иностранных €зыков и регионоведени€
ћ√” имени ћ.¬.Ћомоносова

Ќа главную страницу олимпиады

„ешский €зык
ѕервый этап дистанционной олимпиады. ƒемо-задание.

Ќапоминаем, что эти задани€ €вл€ютс€ тренировочными, они предназначены дл€ ознакомлени€ с уровнем сложности и тематикой олимпиады, а также дл€ отработки технических аспектов работы с компьютером, необходимых дл€ участи€ в олимпиаде.

¬ыполненные участниками олимпиады тренировочные задани€ не провер€ютс€ организаторами олимпиады и не учитываютс€ при проверке реальных заданий олимпиады


Vyberte nejvhodnější možnost:

Na autobusové zastávce před Е(1)Е čekalo mnoho lidí.
1
 
 
 
 

Z chlapců, kteří si dnes na hřištích hrají s míčem, možná vyrostou Е(2)Е
2
 
 
 
 

Viděl jsem na jejich dvoře Е(3)Е , a tak jsem raději čekal za brankou.
3
 
 
 
 

Netrpělivě čekal na Е(4)Е , protože už několik týdnů o něm neměl žádné zprávy.
4
 
 
 
 

O Е(5)Е z vás se tam nemluvilo, nemusíte mít žádné obavy.
5
 
 
 
 

Na Е(6)Е se mohla ve všem spolehnout.
6
 
 
 
 

Nevím, Е(7)Е bych jim měla připravit k obědu.
7
 
 
 
 

Přednáška začne hned po obědě, musíme si pospíšit, Е(8)Е na ni přišli včas.
8
 
 
 
 

Můj bratr Е(9)Е učitelem na základní škole a práce s dětmi se mu líbí.
9
 
 
 
 

Všichni Е(10)Е blahopřáli k narozeninám, přestože o nich nikomu neřekl.
10
 
 
 
 

Od dětství se zajímá Е(11)Е , chtěl by ji později studovat na vysoké škole.
11
 
 
 
 

Člověk, který provádí cizince, je Е(12)Е
12
 
 
 
 

Boty prodávají až úplně Е(13)Е , můžete tam vyjet výtahem.
13
 
 
 
 

Řeka Vltava, která Е(14)Е hlavním městem, je nejdelší českou řekou.
14
 
 
 
 

Е(15)Е jsem poznal na jedné fotografii ze školních let.
15
 
 
 
 

Počkáme na tebe na druhé straně Е(16)Е , je tam příjemná kavárnička.
16
 
 
 
 

Jsou tam okna s Е(17)Е , poskládanými do nádherných obrázků.
17
 
 
 
 

Na Е(18)Е to není, tak se musíme podívat po celé kanceláři.
18
 
 
 
 

Е(19)Е si nepospíšíš, když na tebe všichni čekají?
19
 
 
 
 

Odpoledne Е(20)Е na výstavu a potom si zajdeme na večeři do restaurace.
20
 
 
 
 

Е(21)Е se jen smáli, ale nevysvětlil mi to nikdo.
21
 
 
 
 

Budu si to opakovat tak dlouho, Е(22)Е se to nenaučím.
22
 
 
 
 

Е(23)Е večer nepojedu, nechce se mi vracet se pozdě v noci a ráno brzy vstávat.
23
 
 
 
 

Za Е(24)Е školy je sportovní komplex s krytým bazénem.
24
 
 
 
 

Na výstavě bylo kolem Е(25)Е obrazů, především evropských malířů.
25
 
 
 
 

V květnu už obvykle Е(26)Е docela teplo.
26
 
 
 
 

Kterým autobusem mám jet Е(27)Е divadlu?
27
 
 
 
 

Určitě jsem ji tady viděl, ale nevím, ve které řadě Е (28)Е
28
 
 
 
 

Já to nevím zcela Е(29)Е , raději se ještě někoho zeptej.
29
 
 
 
 

Venku je moc Е(30)Е , od rána svítí slunce a nebe je bez jediného mráčku.
30
 
 
 
 

Obrazy rozvěsila po Е(31)Е a naproti postavila stolek a dvě křesla.
31
 
 
 
 

Z oken Е(32)Е je krásný výhled na řeku a nedaleké kopce.
32
 
 
 
 

My tam Е(33)Е často, ale nikdy jsme tě ještě nepotkali.
33
 
 
 
 

Špatně Е(34)Е rozumím, mluvte prosím pomaleji.
34
 
 
 
 

Restaurace je přímo Е(35)Е našemu domu, ale moc dobře tam nevaří.
35
 
 
 
 

Co děláte, když máte Е(36)Е večer?
36
 
 
 
 

Budeš si to všechno Е(37)Е ?
37
 
 
 
 

Asi odjeli z Prahy, už dlouho jsem Е(38)Е neviděl.
38
 
 
 
 

Hledali jsme úplně všude, dokonce i Е(39)Е zásuvce, ale marně.
39
 
 
 
 

Rukopis je špatně čitelný, budete to muset Е(40)Е na počítači.
40